Innovasjon.
Kommersialisering.

Bærekraftig utvikling.

PlussLab er et nasjonalt kompetansesenter. Vår ambisjon er å være en katalysator for at norske bedrifter innen møbel, interiør, mote, sport og tekstil blir blant de mest innovative i verden.

Møbel_Vestre - Bergmannstrasse Berlin_foto_Vestre.jpg
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Kommende arrangementer

Vi formidler arrangementer både fra oss og fra samarbeidspartnere. Utforsk de forskjellige arrangementene her og meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt for info om fremtidige arrangementer.

Velkommen
som partner!

IMG_1163.jpg

Nå kan du bli en del av et bransjeovergripende fellesskap for møbel, interiør, tekstil, mote og sport. Nye samarbeid mellom næringslivet og FOU-miljøene skal bidra til å verdiskapingen langs hele verdikjeden i Norge ved å oppnå større markedsandeler for norsk design både hjemme og ute.

 

Som partner i PlussLab får du tilgang til kompetanse og nettverk, invitasjon til å delta i forsknings-og innovasjonsprosjekter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du blir en del av et nettverk med andre bedrifter, forskning- og innovasjons miljøer og virkemiddelapparat. 

PlussLab skal være en brobygger mellom næringslivet og forsknings- og innovasjonsmiljøene for å utforske felles utfordringer, utvikle kompetanse og finne nye løsninger.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat!

Om oss

PlussLab er et nasjonalt kompetansesenter som skal fremme innovasjon, kommersialisering og bærekraftig utvikling av bransjene møbel, interiør, mote, sport og tekstil.

Bedrifter innen disse bransjene står overfor store utfordringer som global konkurranse og miljøskadelige følger av produksjon og overforbruk. Samtidig byr digitalisering og omstilling til sirkulær økonomi på enorme muligheter. Det er et stort potensial i å jobbe sammen på nye måter for å møte endringene og for doble bransjens eksportvolum innen 2030.

Vi skal derfor koble bedrifter med forsknings-, utdannings- og andre innovasjonsmiljøer for å utforske felles utfordringer, utvikle kompetanse og finne nye løsninger. Målet er å øke innovasjonsnivået, konkurranseevnen og verdiskapingen langs hele den norske verdikjeden.

Mote_Kastel sko_foto_Kastel.jpg

Utvalgte prosjekter

Vi tilbyr forsknings- og innovasjonsprosjekter og kompetansehevende aktiviteter som kurs og faggrupper, nettverk og verktøy for miljø-sertifisering.

Initiativtakere

Mote_Oleana_foto_Oleana.jpg

Bak PlussLab står næringsklyngene Norwegian Rooms, Møbelkraft, Norwegian Fashion & Textile Agenda, foreningen Norwegian Fashion Hub, og Norsk Industri med bransjeforeningene Designindustrien og Teko.

 

Ved å forene krefter fra ulike og mindre grener av designindustrien kan vi stå sterkere sammen, lære av hverandre og dele erfaringer for å utvikle mer bærekraftige og langsiktige forretningsmodeller. Senteret skal koble aktører som er fysisk spredd og være et samlet innovasjons- og utviklingsmiljø som kan adressere bransjenes felles behov overfor myndigheter, politikere, virkemiddelapparat, klynger, akademia og forskningsinstitusjoner.

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er OsloMet, Sintef Digital, NTNU Ålesund og NHH.

oslomet-logo_gul.png
logo-white-png.png
ntnu logo.png
nhh_logo_2f_negativ_gull.png