top of page

Partnerskap

Bak PlussLab står næringsklynger og bransjeforeninger som representerer norske bedrifter over hele landet innen møbel, interiør, mote, sport og tekstil.

Velkommen
som partner

Som bedriftspartner i PlussLab får du tilgang til kompetanse og nettverk, invitasjon til å delta i forsknings-og innovasjonsprosjekter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du blir en del av et nettverk med andre bedrifter, forskning- og innovasjons miljøer og virkemiddelapparat.​

Bransjeorganisasjonene og næringsmiljøene bak PlussLab representerer til sammen rundt 400 bedrifter i Norge. PlussLab vil gjennomføre en årlig prosess med bedriftene og FOU-partnerne for å bringe flere forsknings- og innovasjonsprosjekter frem og få disse igangsatt.

 

Årlig struktur/prosess:

 • Aktuelle behov hos bedriftene og mulige prosjekter identifiseres og beskrives.

 • Aktuelle FoU-prosjekter hos bedriftene og hos FOU-partnerne kartlegges.

 • En portefølje av mulige prosjekter og aktiviteter presenteres for bedriftene og FoU- partnerne hvor de kan melde sin interesse for deltakelse.

 • Prosjektene og aktivitetene med tilstrekkelig interesse vil igangsettes.

 • Partnerskap mellom bedrifter og FOU-partnere etableres for igangsettelse av prosjekter.

 • Kartlegge finansiering hos virkemiddelapparatet og andre for utarbeidelse av søknader til nye prosjekter innen forskning og innovasjon eller kompetanseutvikling. 

Målet med prosessen er å igangsette prosjekter og aktiviteter basert på bedriftenes behov i samarbeid med FOU-partnerne.

Plusslab_3500px-2.jpg

Partnerskap i PlussLab inkluderer:

 • Invitasjon til faste innspillsseminarer 2-3 ganger årlig for strategisk sparring sammen med forsknings- og innovasjonspartnerne, for aktiv påvirkning på PlussLabs prioriteringer og mulige prosjekter sammen med FOU-partnere.

 • Invitasjon til aktuelle prosjekter og utlysninger hos virkemiddelapparatet i samarbeid med PlussLab, samt mulighet til å delta i og få tilgang til erfaringer fra pågående prosjekter.

 • Spille inn kompetansebehov og motta invitasjoner via PlussLab til kurs og kompetansemoduler.

 • Fri deltakelse på fysiske og digitale arenaer for kunnskapsdeling, nettverk og kunnskapsspredning.

 • Motta informasjon om relevante utlysninger hos virkemiddelapparatet via PlussLabs kanaler.

 • Tilgang til aktuell kunnskap som rapporter, projekterfaringer og invitasjon til arrangementer via PlussLab sine kanaler.

 • Tilgang til samarbeid med forsknings- og utdannigsinstitusjonene om studentutveksling, problemstillinger til masteroppgaver og PhD-grader for næringslivet.

 • Være en del av et internasjonalt nettverk som kobler partnerne til internasjonale samarbeidspartnere og utlysninger, som EU-utlysninger.

Pris for partnerskap i PlussLab fastsettes på den årlige generalforsamlingen.

Partnerskapet er løpende, oppsigelse må skje innen utgangen av året.

Pris for partnerskap per år eks. mva. Kategori etter bedriftens omsetning i 1 000 000.

Over 150´                    NOK 50 000,-

Mellom 50´ – 150´       NOK 30 000,-

Mellom 10´ – 49´         NOK 15 000,-

Under 10´                    NOK   5 000,-

For FOU-partnere og andre partnere, ta kontakt med oss.

Sammen om felles utfordringer

PlussLab skal samle norske bedrifter innen interiør, mote, sport og tekstil som er fysisk spredd over hele landet, men som står overfor mange av de samme utfordringene. Som et samlet innovasjons- og utviklingsmiljø kan vi adressere bransjenes behov overfor myndigheter, politikere, virkemiddelapparat, klynger, akademia og forskningsinstitusjoner.

NF&TA.png

Ønsker du å delta?

Samarbeid
Bedrifter kan bli tilknyttet PlussLab som partner eller deltaker gjennom et av våre prosjekter.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.
MAC bilde.webp
bottom of page