Partnerskap

Bak PlussLab står næringsklynger og bransjeforeninger som representerer norske bedrifter over hele landet innen møbel, interiør, mote, sport og tekstil.

Velkommen
som partner

Som bedriftspartner i PlussLab får du tilgang til kompetanse og nettverk, invitasjon til å delta i forsknings-og innovasjonsprosjekter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du blir en del av et nettverk med andre bedrifter, forskning- og innovasjons miljøer og virkemiddelapparat.​

Bransjeorganisasjonene og næringsmiljøene bak PlussLab representerer til sammen rundt 400 bedrifter i Norge. PlussLab vil inngå partneravtaler med FOU-aktørene og gjennomføre en årlig prosess med bedriftene og FOU-aktørene for å bringe flere forsknings- og innovasjonsprosjekter frem og få disse igangsatt.

 

Årlig struktur/prosess:

 • Kartlegge aktuelle FoU-prosjekter hos bedriftene og hos FOU-partnerne.

 • Aktuelle prosjekter og problemstillinger identifiseres og beskrives.

 • Presentere en portefølje av mulige prosjekter og aktiviteter for bedriftene og FoU- partnerne, slik at de kan melde sin interesse for deltakelse.

 • Deretter følge opp de prosjektene med tilstrekkelig interesse for igangsettelse. For eksempel gjennom møter eller innspillsseminarer for bedriftene og FOU-partnerne.

 • Etablere partnerskap mellom bedrifter og FOU-partnere for oppstart av prosjekter.

 • Finne relevant finansiering blant annet hos virkemiddelapparatet og utarbeide søknader til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter eller kompetanseprosjekter.

Målet er å realisere prosjekter som bedrifter og FOU-partnerne ser som aktuelle og relevante gjennom den årlige prosessen beskrevet over.

IMG_1163.jpg

Partnerskap i PlussLab inkluderer:

 • Invitasjon til faste innspillsseminarer 2-3 ganger årlig for strategisk sparring sammen med forsknings- og innovasjonspartnere for aktiv påvirkning på PlussLabs prioriteringer og mulige prosjekter sammen med FOU-partnere.

 • Invitasjon inn i aktuelle prosjekter og utlysninger hos virkemiddelapparatet i samarbeid med PlussLab, samt mulighet til å delta og tilgang til erfaringer fra allerede pågående prosjekter.

 • Spille inn behov og motta tilbud gjennom PlussLab til relevante kurs og kompetansemoduler.

 • Fri deltakelse på fysiske og digitale arenaer for kunnskapsdeling, nettverk og kunnskapsspredning.

 • Motta informasjon om relevante utlysninger hos virkemiddelapparatet via PlussLabs kanaler.

 • Tilgang til relevant kunnskap, rapporter, projekter/caser og relevante arrangementer via PlussLab sine kanaler.

 • Samarbeid med forsknings- og utdannigsinstitusjonene om studentutveksling, problemstillinger til masteroppgaver og PhD-grader for næringslivet.

 • Være en del av et internasjonalt nettverk som kobler partnerne til internasjonale samarbeidspartnere og utlysninger, som EU-utlysninger.

Pris for partnerskap i PlussLab fastsettes på den årlige generalforsamlingen.

Partnerskapet er løpende, oppsigelse må skje innen utgangen av året.

Pris for partnerskap per år eks. mva. Kategori etter bedriftens omsetning i 1 000 000.

Over 150´                    NOK 50 000,-

Mellom 50´ – 150´       NOK 30 000,-

Mellom 10´ – 49´         NOK 15 000,-

Under 10´                   NOK   5 000,-

For FOU-partnere og andre partnere, ta kontakt med oss.

Sammen om felles utfordringer

Senteret skal samle norske bedrifter innen interiør, mote, sport og tekstil som er fysisk spredd over hele landet, men som står overfor mange av de samme utfordringene. Som et samlet innovasjons- og utviklingsmiljø kan vi adressere bransjenes sak overfor myndigheter, politikere, virkemiddelapparat, klynger, akademia og forskningsinstitusjoner.

NF&TA.png

Ønsker du å delta?

Samarbeid
Bedrifter kan bli tilknyttet kompetansesenteret som partner eller deltaker gjennom et av våre prosjekter.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.
MAC bilde.webp