top of page

Satsingsområder

Vi har definert tre satsingsområder som skal bidra til å øke kompetanse og konkurranseevne hos bedriftene.
Tekstil_3D strikk detaljer_3_foto_Tommy

Markedsorientering

PlussLab skal bidra til vekst gjennom forretningsdrevet innovasjon og styrking av norske merkevarer gjennom økt bruk av markeds- og kundeinnsikt, dataanalyse og digitalisering for å skape nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller.
Møbel_Vestre - Bergmannstrasse Berlin_fo

Bærekraft og sirkulære forretningsmodeller

PlussLab skal bidra til å øke kompetanse om sirkulær økonomi, resirkulering av avfall, nye bærekraftige forretningsmodeller basert på forbrukerbehov og krav til dokumentasjon av bærekraftig produksjon.
Mote_Kastel sko_foto_Kastel.jpg

Design og produksjon

Jacket_hoodie_balloon_Custom_View_5.png

PlussLab skal styrke verdiskapingen langs hele verdikjeden i Norge. Vi skal bistå bedriftene i å navigere i et komplekst landskap av teknologi og nye trender, som robotisering, digitalisering, ny produksjonsteknologi og tilgang til norske råvarer. Gjennom å utvikle kompetanse, verktøy og løsninger skal vi gjøre bedriftene bedre rustet til å møte fremtidens krav.

Jacket_hoodie_balloon_Custom_View_3.png
3D-design/Foto: Julia Valen
bottom of page