top of page
Testing av materialer hos Comistra i Italia, en familiebedrift som har jobbet med gjenbruk av tekstilmaterialer i et århundre. Foto: Kjersti Kviseth

SIRKULL - fra avfall til avsetning

SIRKULL er et samarbeidsprosjekt med ledende norske tekobedrifter om kartlegging av muligheter for gjenbruk og resirkulering av overskuddsmaterialer og avfall fra deres fabrikker.

Tekstil_prosjekt_SIRKULL_2_foto_Kjersti%
Testing av materialer hos Comistra i Italia, en familiebedrift som har jobbet med gjenbruk av tekstilmaterialer i et århundre. Foto: Kjersti Kviseth

Tekobedriftene Innvik, Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk, Røros Tweed/Rauma, Devold, Aclima, Selbu Spinneri og Heimen Husflid deltar i prosjektet. Disse bedriftene representerer både ulik ull, type produkter og produksjonssteder, og genererer ulike typer avfall; fiber, garn, vev og strikk. I dag må de betale for å bli kvitt dette som restavfall.

Målet med prosjektet er å finne avsetning og nye løsninger for gjenbruk og gjenvinning av ull som høyverdig materiale. Ulik type avfall, som jarekanter, cut-offs, garn osv. kan føre til ulike muligheter.

Prosjektet gjør nå tester av ulike kvaliteter hos Comistra i Prato, Italia, det mest kjente miljøet for resirkulering av ull, for å undersøke mulighetene for blant annet nytt garn og nye tekstiler. Eventuell ny bruk er avhengig av både type ull, blandinger med andre fibre og behandlinger. Deretter vil andre muligheter bli belyst både for gjenbruk og gjenvinning, i stor og liten skala.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med:

Tags

#tekstil #materialgjenbruk #resirkulering #sirkulær #økonomi

Satsingsområde

Kjersti Kviseth
Prosjektleder

eller

Kari Rømcke
Bransjesjef

b131331d2dc165b4d681a368da9f3ebb.jpg
NF&TA logo svart tekst.png
nfh_logo_black.png
last ned.png
3dknitting.png

Norsk Industri Teko

Prosjektansvarlig:

Bransjeforeningen for norske tekstil-, konfeksjons-, sko- og sportsutstyrsprodusenter.

bottom of page