top of page
Ekornes Stressless, Foto: Ekornes

Miljøvennlig produksjon med 3D-strikk

3D-strikk som teknologi kan bidra til en langt mer miljøvennlig produksjon for møbel- og tekstilindustrien. Gjennom et samarbeidsprosjekt med 3D Knitting & Technology er Ekornes den første møbelprodusenten i Norge som har lansert en kolleksjon med 3D-strikkede trekk.

Tekstil_prosjekt_SIRKULL_2_foto_Kjersti%
Ekornes Stressless, Foto: Ekornes

3D-strikk har allerede vært brukt i av konfeksjonsindustrien i mange år, blant annet av skoprodusenter som NIKE og Adidas. I møbelindustrien derimot er teknologien uutnyttet, og har stort potensial. Teknologien gjør det mulig å strikke med mange ulike materialer og kan bidra til en produksjon uten sømmer, avskjær og svinn.

I Norge er Ekornes ledende på automatisering og var også først ute med å ta i bruk 3D-strikk. Hjørnesteinsbedriften i Sykkylven har siden 2020 jobbet sammen med 3D Knitting & Technology, den lokale maskinprodusenten Amatec, den verdensledende japanske leverandøren av strikkemaskiner Shima Seiki og Ekornes sine egne designere om et prosjekt for å utforske teknologien og mer bærekraftig produksjon.

Som resultat utviklet Ekornes prototyper for blant annet møbelikonet Stressless med strikket trekk, og produktene vakte stor oppmerksomhet da de ble lansert på møbelmessen i Køln i januar 2020 på grunn av de store miljøgevinstene.

– Den nye teknologien handler om betydelig mindre svinn, resirkulerbare materialer, muligheten for å hente hjem produksjon fra utlandet, redusert transport og produksjon on demand, sier Åsne Helene Folstad, leder i 3D Knitting & Technology.

3D Knitting & Technology er nå i dialog med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om et forskningsprosjekt for å kunne dokumentere 3D-strikk som miljøvennlig produksjonsmetode, og jobber videre med Ekornes og andre lokale utdanningsinstitusjoner for å øke kompetanse på 3D-strikk i Norge og møte industriens fremtidige behov.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med:

Åsne Helene Folstad

b131331d2dc165b4d681a368da9f3ebb.jpg
NF&TA logo svart tekst.png
nfh_logo_black.png
last ned.png
3dknitting.png

3D Knitting & Technology

Prosjektansvarlig:

Næringsklynge i Sykkylven som jobber for å styrke kompetansen om 3D-strikk i norsk tekstil- og møbelbransje.

bottom of page