top of page
Foto: Magnor Glassverk

Fem forslag for å styrke design- og ferdigvareindustrien

Et nytt eksportkontor og norske designprodukter inn i signalbygg som det nye regjeringskvartalet. Dette er blant forslagene for at den norske design- og ferdigvareindustrien skal ha konkurransevilkår på linje med våre naboland.

Tekstil_prosjekt_SIRKULL_2_foto_Kjersti%
Foto: Magnor Glassverk

Bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Industri Energi presenterte i november 2020 fem konkrete forslag for Næringsdepartementet som kan bidra til å fremme norsk design- og ferdigvareindustri.

1. Etablering av et eksportkontor

Både Industri og Energi og Norsk Industri har tatt opp behovet for et eksportkontor i høringene til Statsbudsjettet for 2021 og påpekt at dette bør organiseres som en egen bransjeeksportorganisasjon etter modell av Norwegian Energy Partners (NORWEP). Ordningen bør etter hvert ha en årlig bevilgning på 50 millioner kroner.

2. FoU-program for forretningsdrevet innovasjon

Økt markedsorientering er avgjørende for å lykkes internasjonalt, noe som er viktig for økt foredlingsgrad i Norge frem til konsumklare produkter.

FoU-programmet for forretningsdrevet innovasjon bør ha fokus på

1. å utvikle markedsinnsikt
2. bruk av stordatainnsikt i produktutvikling og salgs- og markedsstrategier
3. utvikling av nye forretningsmodeller og sterke, internasjonale merkevarer

Programmet må få et programstyre med et sterkt innslag av kompetanse fra forretningsdrevet innovasjon, merkantil forskning og merkevarebedrifter. Det er anslått et årlig FoU-behov på 40 millioner kroner.

3. Et nytt kompetansesenter

For å bygge en mer vekstkraftig design- og ferdigvareindustri innen møbel, interiør, tekstil, mote og sport, har en samlet industri etablert et nytt kompetansesenter med utgangspunkt i klyngene Norwegian Rooms og Norwegian Fashion Hub, samt bransjeutviklingsselskapene Møbelkraft og 3D Knitting & Technology med støtte fra Norsk Industris bransjeforeninger for Designindustrien og Teko. Kompetansesenteret bør tilføres 10 millioner kroner årlig over statsbudsjettet.

4. Økte rammer for investeringstilskudd

Det er et stort potensial i ferdigvareindustrien knyttet til økt digitalisering, robotisering og automatisering. Nye teknologier gir helt nye og uante muligheter både for design og lønnsom produksjon i Norge.

Flere bedrifter melder om at rammene for investeringstilskudd er så lave at de ikke får tilskudd fordi bevilgningene er brukt opp. Flere rapporterer også at de tilbys langt større investeringstilskudd til bygg og maskiner ved etablering eller investeringer i våre naboland. Dette tilsier at de norske tilskuddsordningene bør styrkes.

5. Sikre norsk innhold i offentlige bygg/innkjøp

I Norge har vi en designindustri med en lang historie og stolte tradisjoner, og vi høster stor internasjonal respekt. Dessverre ser vi ikke den samme interessen for å velge norsk i våre egne signalbygg. Vi må nå tørre å velge norsk, og være stolte over vår egen designindustri. Det nye regjeringskvartalet bør bli et utstillingsvindu for norsk designindustri, som vil være viktig for å skape flere arbeidsplasser, økt eksport og norsk verdiskaping. Alle offentlige signalbygg bør legge vekt på å kjøpe inn norske designprodukter. En slik villet politikk vil bety økt norsk verdiskaping og styrke grunnlaget for økt norsk eksport. Vi har bedt Kommunal- og forvaltningskomiteen om en merknad om dette i forbindelse med det nye regjeringskvartalet.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med:

Tags

Satsingsområde

Egil Sundet

b131331d2dc165b4d681a368da9f3ebb.jpg
NF&TA logo svart tekst.png
nfh_logo_black.png
last ned.png
3dknitting.png

Norsk Industri Designindustrien

Prosjektansvarlig:

Bransjeforening som skal styrke norske produsenter av design- og ferdigvarer med mål om å doble deres eksportvolum innen 2030.

bottom of page