top of page
Foto: Norwegian Rain/Mark Cameron

Digital markedsadgang for motebransjen

Nye digitale teknologier innen netthandel endrer nå markedsdynamikken i motebransjen så radikalt at bedrifter må forberede seg på en fullstendig restrukturering av forretningsmodellen. Målet med dette prosjektet er digital vekst og utvikling av kompetanse for hele den norske motebransjen.

Tekstil_prosjekt_SIRKULL_2_foto_Kjersti%
Foto: Norwegian Rain/Mark Cameron

Digital handel dreier seg ikke bare om salg i nettbutikk. Omsetningen kommer nå som en konsekvens av smarte integrerte salgsløsninger som tas ut i ulike digitale kanaler, der det handler om å skape synlighet og tilgjengelighet for å oppnå posisjon nasjonalt og internasjonalt i et svært konkurransepreget globalt marked. Å ta direkte omsetning i egne kanaler gjør at bedrifter må integrere nye digitale løsninger som kan realisere forretningspotensialet direkte til konsumentmodellen.

Dette prosjektet skal:

• Utvikle tilgang og kompetanse for «state of the art»-løsninger for digitale plattformer.
• Integrere og individuelt tilpasse løsninger den enkeltes bedrifts egne digitale infrastruktur.
• Utvikle nødvendig kompetanse for optimalisert drift i den enkelte bedrift.
• Koble bedrifter med strategiske internasjonale partnere for å øke omsetningen internasjonalt.

De norske motebedriftene som deltar i prosjektet er Norwegian Rain, Cala & Jade, FWSS, Kastell Shoes. I prosjektet skal de samarbeide om å definere behov og innhold sammen med rådgivere og teknologiutviklere, og fortløpende teste og ta i bruk nye digitale løsninger for å sikre optimal resultat og kundereise.

Les mer om prosjektet her:
https://www.nfta.no/prosjekter/digitalmarkedsadgang

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med:

Tags

#mote #digitalisering #markedsorientering #sirkulære forretningsmodeller

Satsingsområde

Elin Kathrine Saunes

b131331d2dc165b4d681a368da9f3ebb.jpg
NF&TA logo svart tekst.png
nfh_logo_black.png
last ned.png
3dknitting.png

Norwegian Fashion Hub

Prosjektansvarlig:

Bransjeforening som jobber for en mer bærekraftig og verdiskapende norske mote- og tekstilindustri, i tett samarbeid med næringsklyngen Norwegian Fashion & Textile Agenda.

bottom of page