top of page

PlussLab Future Talks: Hvordan løse det sirkulære skiftet?


Hvilke drivere og trender vil påvirke bransjene møbel, interiør, mote, sport og tekstil i fremtiden? I Future Talks har vi snakket med bedrifter og FOU-partnere om de viktigste driverne for bransjene de neste årene. Det sirkulære skiftet står høyt på agendaen. Det er ikke snakk om hvorfor man skal ha det sirkulære skiftet, men hvordan det skal løses.Future Talks: Hvordan løse det sirkulære skiftet?

Høsten 2022 og nyåret 2023 har vi kartlagt og diskutert hvordan politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljø og juridiske drivere kan påvirke bransjene de neste 5-10 årene. Bedrifter fra møbel, interiør, tekstil, mote og sport har deltatt i både arbeidsgruppe og verksteder sammen med FOU-partnere.


En rekke drivere er blitt vurdert og diskutert, men det er ett tema som skiller seg spesielt ut.

Det sirkulære skiftet står høyt på agendaen hos både bedriftene og forsknings-og innovajonsmiljøene. Det er ikke snakk om hvorfor man skal ha det sirkulære skiftet men hvordan vi skal løse det.


Her var det særlig tre områder som pekte seg ut:

  • Sirkulære verdikjeder og dilemmaet rundt lønnsomhet

  • Behovet for industrisamarbeid for å løse sirkularitet

  • Behovet for å endre og utvikle andre typer materialer


I tillegg kan det se ut som det mangler vesentlig kompetanse for å få løse utfordringene. Ny teknologi og skiftet til sirkularitet fører til behov for en annen type kompetanse og rekrutterings- og kompetansekampen er høyst aktuell for flere bedrifter.


Felles utfordringer og muligheter

PlussLab skal være en brobygger mellom næringslivet og forsknings- og innovasjonsmiljøene for å utforske felles utfordringer, utvikle kompetanse og finne nye løsninger.


"Nå skal utfordringer og muligheter følges opp videre slik at bedrifter og FoU-miljøer kan finne sammen i nye og innovative samarbeid. Her ser vi mange spennende muligheter for nye prosjekter og søknader fra ferdigvarebransjen til virkemiddelapparatet" sier Anita C. Drabløs


Dette er spennende og viktige problemstillinger som vi ønsker å ta videre. Har du innspill til hvordan vi i PlussLab kan gjøre dette? Ta kontakt med oss på acd@plusslab.no.


Vi vil oppfordre bedriftene til å bli med som partnere i PlussLab for å kunne påvirke prosjekter og kompetansetilbud videre, få invitasjoner til kompetansepåfyll, kurs og seminarer, og ikke minst få tilgang til et nettverk av FOU-partnere og bedrifter som kan lede til nye spennende prosjekter og samarbeid.


Om PlussLab Future Talks

Dette bygger videre på tidligere arbeid i Norwegian Rooms Future Talks fra 2016 og 2018.


I prosessen er det brukt PESTEL-metodikk (politisk, økonomisk, sosiale, teknologiske, miljø og juridiske)for å identifisere trender/drivere som gir forskjellige perspektiver. De viktigstte kildene for informasjon var gjennom arbeidsgruppen bestående av bedrifter og FOU-partnere samt samtaler med ulike ressurspersoner underveis.


I denne prosessen ble 17 ulike drivere som kunne være relevante for bransjen de neste fem-ti årene, identifisert. Disse driverne ble diskutert i to verksteder med bedrifter og FOU-partnere, hvor ett ble gjennomført i Oslo og ett i Sykkylven, Møre og Romsdal. Målet med verkstedene var å diskutere hva driverne betyr for bedriftene, samt å identifisere relevante FoU-prosjekter og kompetansebehov.


Det er utarbeidet en rapport som beskriver fremtidige drivere, diskusjoner og konkrete problemstillinger. Rapporten deles kostnadsfritt med partnere i PlussLab og ta kontakt med oss om du ønsker denne tilsendt; acd@plusslab.no


Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune og utført av Brand Valley i samarbeid med PlussLab.

Comments


bottom of page