top of page

Nytt partnerskap med SINTEF Digital

Gode muligheter for partnere i PlussLab til spennende samarbeid med et sterkt kompetansemiljø. Både digitalisering, produksjonsorganisering og bærekraft er eksempler på områder hvor jeg mener samarbeidsmulighetene er særlig store sier konsernsjef Morten Dalsmo.

Nytt partnerskap mellom SINTEF Digital og PlussLab gir gode muligheter for samarbeid 🤝


Konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital trekker frem flere aktuelle områder som er relevante i det nye partnerskapet. – PlussLabs partnere inkluderer blant annet utvikling, produksjon og distribusjon av fysiske produkter – slik som møbler, interiør og klær. Både digitalisering, produksjonsorganisering og bærekraft er eksempler på områder hvor jeg mener samarbeidsmulighetene er særlig store, sier Dalsmo, som også er styremedlem i PlussLab.

Kunne du tenke deg å bli partner med PlussLab? Eller høre mer om hva det innebærer? Flere spennende samarbeider venter. Ta kontakt for mer informasjon: acd@plusslab.noComments


bottom of page