top of page

Nytt nordisk prosjekt på blokkjede-teknologi

PlussLab er med i prosjektet Nordic Blockchain Alliance, et samarbeidsprosjekt sammen med seks nordiske klynger i livsstilbransjen som ønsker å skape, koble sammen og øke kunnskap og strategisk kompetanse innen digitale produktpass og blokkjede-teknologi.


Foto:


Blokkjede-teknologi gir muligheten til å utveksle produkt- og bedriftsdata på en måte som kan være både kostnadseffektiv og trygg for nordiske SMB'er. Et bredt spekter av informasjon kan bæres i en blokkjede, inkludert data som dokumenterer produkthistorien, leverandørkjeden, påvirkning på miljøet, kontraktsdetaljer og brukerinformajson. De blokkjedebaserte løsningene kan legge til rette for sirkulære forretningsmodeller og være en del av et fremtidig europeisk produktpass(European Product Passport).

Prosjektet har som mål å utforske potensialet for en felles nordisk blokkjede ved å trekke på ulike erfaringer og kunnskap fra Finland, Norge, Sverige og Danmark.

NF&TA og PlussLab deltar fra Norge, sammen med Lifestyle and Design Cluster Danmark, Interior Cluster Sweden, Science Park Borås og Finnish Textile and Fashion.

Prosjektet vil inkludere en bredde av selskaper for å skape og koble sammen kunnskap på tvers av Norden om hvilket potensiale som ligger i blokkjede-teknologi. Videre skal prosjektet analysere erfaringer og tilpasse dette med EUs strategi for øko-design og digitale produktpass. Dette vil gi små og mellomstore bedrifter tilgang til kunnskap som støtter overgangen til en mer sporbar og transparen virksomhet.

Comments


bottom of page