top of page

Nysgjerrig på partnerskap i PlussLab?

Oppdatert: 4. jan. 2023

Nå kan norske bedrifter innen møbel, interiør, mote, sport og tekstil bli med som partnere i PlussLab. Som partner får du tilgang til kompetanse og nettverk, og invitasjoner til å delta i forsknings-og innovasjonsprosjekter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Velkommen som partner i PlussLab

Nå kan du bli en del av et bransjeovergripende fellesskap for møbel, interiør, tekstil, mote og sport. Nye samarbeid mellom næringslivet og FOU-miljøene skal bidra til å verdiskapingen langs hele verdikjeden i Norge ved å oppnå større markedsandeler for norsk design både hjemme og ute.


Som partner i PlussLab får du tilgang til kompetanse og nettverk, invitasjon til å delta i forsknings-og innovasjonsprosjekter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du blir en del av et nettverk med andre bedrifter, forskning- og innovasjons miljøer og virkemiddelapparat. PlussLab er lokalisert i Sykkylven og i Oslo


Felles utfordringer og muligheter

PlussLab skal være en brobygger mellom næringslivet og forsknings- og innovasjonsmiljøene for å utforske felles utfordringer, utvikle kompetanse og finne nye løsninger.


I april samlet vi for første gang bedrifter og forskning- og innovasjons partnere for å lære av hverandre, og samarbeide om mulige prosjekter, aktiviteter og søknader til virkemiddelapparatet. Her deltok Norges Handelshøyskole(NHH), OsloMet, SIFO, NTNU, SINTEF Digital og Arkitektur- og designhøyskolen(AHO) sammen med bedrifter fra møbel, interiør, mote, sport og tekstil.


Bærekraftig omstilling og digitalisering

Noen behov og temaer peker seg ut. Omstillingen til en mer sirkulær økonomi hvor materialer, håndtering av avfall, produktlevetid og endring av forretningsmodeller er aktuelt hos både bedriftene og forskningsmiljøene. Samtidig er digitaliseringen en muliggjører for en bærekraftig omstilling. Det er et tydelig behov for både data og kundeinnsikt, og bruk av teknologi til å forbedre prosesser i verdikjeden.


"Nå skal utfordringer og muligheter følges opp videre slik at bedrifter og FoU-miljøer kan finne sammen i nye og innovative samarbeid. Her ser vi mange spennende muligheter for nye prosjekter og søknader fra ferdigvarebransjen til virkemiddelapparatet" sier Anita C. Drabløs


Vi vil oppfordre bedriftene til å bli med som partnere i PlussLab for å kunne påvirke prosjekter og kompetansetilbud videre, få invitasjoner til kompetansepåfyll, kurs og seminarer, og ikke minst få tilgang til et nettverk av FOU-partnere og bedrifter som kan lede til nye spennende prosjekter og samarbeid.


Ta gjerne kontakt med oss for en prat!

Opmerkingen


bottom of page