top of page

Ny rapport om design- og ferdigvareindustrien

Oppdatert: 17. jun. 2022

Norsk Industris rapport "Design- og ferdigvareindustiren: Verktøy for kraftfull eksportvekst" peker på at etablering av eksportvirkemidler, økt investeringsstøtte og kompetanseutvikling er viktige tiltak, og at rammevilkårene for sektoren er svakere i dag i Norge enn i våre naboland.


Foto:

På Designindustriens bransjedag 8. juni 2022 la Norsk Industri frem en ny rapport. Med utgangspunkt i Regjeringens mål om å øke norsk eksport fra fastlandsindustrien med 50 prosent innen 2030, og utvikle nye, grønne industrielle verdikjeder. Rapporten tar opp hvordan norsk design- og ferdigvareindustri i kraft av sin nasjonale størrelse, internasjonale posisjon og bærekraftige løsninger, er en næring som virkelig kan bidra til denne målrealiseringen.


- Rapporten tar opp på hva som skal til for å skape eksportvekst i design- og ferdigvareindustrien, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Og, den peker på potensialet for økt sysselsetting og verdiskaping.


Norsk design- og ferdigvareindustri omsetter for over 130 milliarder kroner i året, hvorav mer enn 67 milliarder er eksport. Næringens mål er å doble eksporten innen 2030 (fra 2018). Dette betydelige eksportpotensialet er behandlet i rapportens kapittel 1. Suksess forutsetter imidlertid at design- og ferdigvareindustrien har tilgang på gode næringsrettede virkemidler på samme nivå som den mer råvarebaserte industrien, og av samme omfang som konkurrentene i EU. Slik er det ikke i dag. Det er drøftet i kapittel 2.


I kapittel 3 presenteres derfor forslag til effektive virkemidler basert på design- og ferdigvareindustriens karakteristika og internasjonal beste praksis. Dette er i hovedsak i) koordinerte eksporttiltak ii) økt investeringsstøtte og iii) felles kompetanseutvikling.

De foreslåtte tiltakene er relativt rimelige sammenlignet med gevinsten, sier Egil Sundet, og statlige satsninger i andre sektorer. Ifølge en analyse fra Menon Economics skaper dagens eksport fra design- og ferdigvareindustrien drøyt 45.000 arbeidsplasser i Norge. En dobling av eksporten vil skape ytterligere 30.000 arbeidsplasser og øke Norges brutto nasjonalprodukt med ca. 35 milliarder kroner i året. Det er et betydelig samfunnsbidrag.


Commentaires


bottom of page