Responsible Circular Economy in Fashion and Furniture - ReFFuse

PlussLab er med i et stort samarbeidsprosjekt sammen med bedrifter og ledende norske aktører innen akademia og forskning, for å styrke overgangen til en sirkulær mote- og møbelindustri.


Foto:

ReFFuse er et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt og svarer til en utlysning på 70 millioner kroner hos Norges Forskningsråd. Målet er å løse samfunnsutfordringer innen overproduksjon og sirkulærøkonomi med utgangspunkt i nye bærekraftige forbrukermodeller og forretningsmodeller


SINTEF er ansvarlig søker, i samarbeid med NTNU og Arkitekt- og Designhøyskolen i Oslo. NF&TA og PlussLab er del av prosjektkonsortiet sammen med møbelbedriftene Slettvoll, Ekornes og Helland, samt tekstilbedriftene Livid Jeans, New Movement og Oleana


https://www.nfta.no/aktuelt/responsible-circular-economy-in-fashion-and-furniture-reffuse